SIIT SAAD TEADA, KUIDAS ON EUROOPA LIIT EESTIS ESINDATUD!

Euroopa Komisjoni Eesti esindus on komisjoni kohalik esindaja asukohaga Tallinnas.

EK ülesandeks on:

  • selgitada Eesti inimestele, kuidas ELi poliitika mõjutab nende elu;
  • anda Eesti valitsusele, riigiasutustele ja teistele huvitatud isikutele usaldusväärset teavet ELi kohta;
  • anda Eesti pressile ja meediale infot olulisematest sündmustest ELi poliitikas;
  • vahendada Euroopa Komisjoni sõnumeid Eesti elanikele;
  • anda komisjonile teavet Eestis aset leidvate olulisemate poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike sündmuste kohta.

Üheks kõige olulisemaks sihiks on esindus seadnud kaasata Eesti kodanikke Euroopa asjades kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema.

Komisjonil on esindused kõigis 27 liikmesriigis, samuti kohalikud bürood Barcelonas, Bonnis, Marseille’s, Milanos, Münchenis ja Wrocławis. Üldjuhul on esindustes tööl asukohariigi kodanikud, sest esindusse tööleasumise eeltingimuseks on kohaliku keele ja keskkonna hea tundmine.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus avati 1. mail 2004, kui Eestist sai Euroopa Liidu liige.

Europe Direct kontaktpubktid

Kohalikul tasemel on loodud ka EUROPE DIRECTi kontaktpunktid, kes suhtlevad kodanikega proaktiivselt ja pidevalt, et suurendada Euroopa projekti eest kantavat ühist vastutust. Teavitus- ja kaasamistegevuse korraldamisega annavad EUROPE DIRECTi kontaktpunktid kodanikele võimaluse teha ELi tuleviku küsimustes teadlikke valikuid ja osaleda täiel määral Euroopa demokraatlikus protsessis.

Samuti annavad EUROPE DIRECTi kontaktpunktid kodanikele võimaluse väljendada oma ootusi ja anda tagasisidet ELi institutsioonidele.

EUROPE DIRECTi kontaktpunktid teevad tihedat koostööd komisjoni esinduste ja Euroopa Parlamendi büroodega vastavates liikmesriikides. Samuti teevad need koostööd teiste ELi või kohaliku tasandi teavitustegevuse võrgustike ja kontaktpunktidega ning edendavad teabevahetust ja vastastikust tegevuse koordineerimist.

Europe Direct’i teabekeskus – Narva

Teabekeskus Europe Direct on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mille tegevust Narvas korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks. Küsimuste tekkimisel on võimalik helistada ka tasuta infotelefonil 00 800 6 7 8 9 10 11.

Lisaks kodanike küsimustele vastamisele korraldab teabekeskus üritusi erinevatele sihtrühmadele ja annab koostöös maakonnalehega Põhjarannik välja eesti- ja venekeelset infolehte „Meie Euroopa“.

Huvitavamaid Euroopa Liidu teemalisi uudiseid, mis tihti seotud ka kohaliku eluga, võib leida teabekeskuse Facebooki lehelt.

Europe Directi teabekeskus asub aadressil Paul Kerese tänav 3, Narva.